Projecte d'excavació al poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada

SA CUDIA CREMADA ARCHAEOLOGICAL PROJECT

  
 
LLoc:
Recinte de taula del Poblat talaiòtic de Sa Cudia Cremada

Responsables del projecte:


Equip:
Directores:
Sra. Cristina Bravo
Sra. Irene Riudavets
Equip
Dr. Mark Van Strydonck (Carboni 14)
Dr. Carlos Verdasco (Sedimentologia)
Sra. Elena Sintes (Antropologia física)
Dr. Gabriel Servera (Palinologia).
Dra. Marta Portillo (Fitòlits)
Dr. Llorenç Picornell (Antracologia)
Dr. Lluís Plantalamor (Planimetria i dibuix ceràmica indígena)
Dr. Guy de Mulder i Cristina Bravo (ceràmica romana)
Sr. Joan de Nicolás (materials d'importació protohistòrics)
Dr. Guiem Xavier Pons (malacologia)
Dr. Ramis (Arqueozoologia)
Dr. Fernando Prados (aspectes arquitectònics)
Sr. Gerard Remolins (Documentació gràfica i software)
Sr. Bernat Burgaya i Sra. Margalida Munar(conservació-restauració)

Objectius científics:

El jaciment està situat dins el terme municipal de Maó, en una zona rural que conté diferents elements arqueològics en molt bon estat de conservació. Les restes arquitectòniques més visibles pertanyen a un poblat talaiòtic, on hi destaquen tres talaiots i un edifici absidal. Aquest darrer ha estat l’objecte del projecte arqueològic que s’inicià el 2015. La hipòtesi de partida era que es tractaria d’un edifici religiós, probablement un recinte de taula, tal i com s’observava a partir de les característiques arquitectòniques: estructura en forma de ferradura amb façana lleugerament còncava, i entrada a l’eix central orientada al sud.
 

Els objectius científics són:

 • Avançar en el coneixement de la societat d’època talaiòtica i del talaiòtic final i de les seves comunitats humanes durant el període d’utilització de l’edifici, així com de les transformacions socials sofertes amb la intensificació dels contactes amb altres pobles en el context del Mediterrani Antic.
 • Obtenir dades que ens permetin conèixer la relació d’aquesta comunitat amb el seu entorn immediat, natural i social, així com altres grups socials homònims.
 •  Obtenir dades que ens permetin dotar de temporalitat i funcionalitat a l’edifici per entendre la seva evolució així com de les comunitats que en donaren ús al llarg del temps.
 • Poder establir un marc comparatiu amb altres edificis de caràcter religiós a nivell insular però també establir paral·lels amb Mallorca.
 • Comprendre i realitzar una aproximació als possibles rituals desenvolupats a l’edifici per tal d’apropar-nos a la religiositat de la comunitat humana que habitava el poblat.
 • Aprofundir en qüestions arquitectòniques sobre els recintes de taula per tal de comprendre com es van construir i si presentaven elements que no s’han conservat en els nostres dies.

 • Resultats obtinguts:

  La primera campanya d’excavació es va iniciar a l’agost de 2015. Aquesta primera campanya va confirmar la hipòtesi de partida, havent aparegut alguns dels elements característics d’aquest tipus d’edificacions del talaiòtic final: la part superior de pilastres adossades a la cara interna del mur perimetral, els brancals de l’entrada a l’eix central de la façana i la pedra vertical de la taula. Durant les campanyes de 2016, 2017 i 2018, la remoció dels nivells superficials i d’enderroc a l’interior de l’edifici van seguir permetent documentar aquestes estructures, mentre que la campanya va continuar centrant-se a l’interior de l’edifici. 
   

  La taula presenta només part de la pedra vertical o suport, ja que està trencada, no conservant, d’aquesta manera, la seva alçada original. Pel que fa al material recuperat, a l’espera dels diferents estudis especialitzats, es pot avançar una clara predominança de materials que es poden datar entre els segles IV i III aC. Destaca la troballa de gran quantitat de restes d’àmfores púnic-ebusitanes i, en menor proporció, d’ibèriques i nord-africanes, així com de materials de factura indígena situats cronològicament dins el període del Talaiòtic Final. S’ha pogut documentar també una abundant presència de restes d’ossos de fauna domèstica.


  Les pròximes campanyes tenen com a objectius finalitzar l’excavació de l’interior del recinte de taula i excavar els seus voltants immediats. 
  Entitats que ho promouen:
  Sa Cudia Cremada Archaeological Field School.

 
Enllaços relacionats
Facebook
Academia
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS